Địa chỉ: Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Phượng Mao

Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh