Địa chỉ: Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Văn nghệ tổng kết Năm học 2016 - 2017